Formål:  

Selskapet har som formål å bidra til næringsutvikling i Åmot. 

Selskapet har gjennom flere år hatt oppdrag knyttet til næringsutvikling i Åmot. 

Det største og kanskje viktigste arbeidet for fremtidig utvikling i Åmot var arbeidet med å få gjennomført prosessen og finansiering av rivingen av den gamle kartongfabrikken og samtidig komme igang med 1. byggetrinn, samt pusse opp resterende del av bygningsmassen. 

Dette er nå gjennomført (2007-2010) og området fremstår nå som moderne, store grøntanlegg, park og torg og mange byggeklare tomter.